terapia@fabrykarelacji.com.pl

Terapia rodzinna Szczecin, psycholog dziecięcy Szczecin, psycholog dla młodzieży Szczecin

794 026 747

Psycholog dziecięcy Szczecin, psycholog dla młodzieży Szczecin
Psycholog dziecięcy Szczecin, psycholog dla młodzieży Szczecin

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Strefa Rozwoju i Terapii Rodzin „Fabryka Relacji” Paulina Czajkowska-Kwiatkowska z siedzibą w Szczecinie (70-562) przy pl. Orła Białego 1/32.

 

Przetwarzanie danych

Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 794 026 747 oraz za pomocą adresu mailowego terapia@fabrykarelacji.com.pl, a także formularza kontaktowego na stronie internetowej www.fabrykarelacji.com.pl Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Strefę Rozwoju i Terapii Rodzin „Fabryka Relacji” polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii, a także ewentualnego stworzenia opinii psychoterapeutycznej i/lub zaświadczenia.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.

Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychoterapeutycznej i/lub wydania zaświadczenia.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Strefy Rozwoju i Terapii Rodzin „Fabryka Relacji” Paulina Czajkowska-Kwiatkowska.

 

Przekazywanie danych

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychoterapeuty.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

 

 

Prawa właściciela danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt ze Strefą Rozwoju i Terapii Rodzin „Fabryka Relacji” Paulina Czajkowska-Kwiatkowska z siedzibą przy pl. Orła Białego 1/32, 70-562 Szczecin – pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

Terapia dla par Szczecin, terapia małżeńska Szczecin, psycholog dziecięcy Szczecin, terapia rodzinna Szczecin

794 026 747

Obowiązek informacyjny