Skontaktuj się!

Chcesz umówić wizytę?

To rodzaj psychoterapii skierowanej do całych rodzin, w której pracuje się nad rozwiązaniem istniejących kryzysów i trudności oraz poprawą wzajemnych relacji. Rodzina jest uznawana za system, którego członkowie wzajemnie na siebie oddziałują, stąd też istotne jest aby (o ile to możliwe) w terapii uczestniczyła cała rodzina, czyli rodzice i dzieci oraz ewentualnie inne osoby wspólnie zamieszkujące, bądź odgrywające znaczącą rolę w życiu rodziny. Nie na każdym spotkaniu obecni muszą być wszyscy uczestnicy terapii, jest to ustalane na bieżąco w miarę potrzeb. Na pierwsze spotkanie natomiast zazwyczaj zapraszana jest cała rodzina, po to, aby terapeuta mógł zobaczyć obraz problemu z różnych perspektyw. Co ważne, w sytuacji gdy np. część rodziny zauważa trudności w jej funkcjonowaniu, a część ich nie dostrzega, nie stanowi to przeszkody do podjęcia terapii. W terapii rodzinnej udział biorą wszystkie te osoby, które dostrzegają problem i którym zależy na jego rozwiązaniu – nawet jeśli byłaby to tylko jedna osoba spośród całej rodziny. Terapia rodzinna jednocześnie nie wyklucza, możliwości dołączenia pozostałych członków rodziny w późniejszym czasie, gdy uznają oni, że są na to gotowi.

 

Z terapii rodzinnej warto skorzystać jeśli Twoja rodzina:

  • znalazła się w kryzysie życiowym (np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, utrata pracy, wypadek, inne zdarzenia losowe),
  • doświadcza problemów wychowawczych,
  • nie czuje ze sobą więzi,
  • często popada we wzajemne konflikty,
  • odczuwa brak bliskości, zrozumienia, wsparcia,
  • nie umie się porozumieć nawet w prostych sprawach,
  • nie przejawia ochoty do wzajemnych kontaktów.

 

Częstotliwość spotkań: raz na dwa tygodnie

Czas trwania spotkania: 90 minut

Terapia rodzin

Psycholog rodzinny Szczecin