Umów wizytę

Każdy, kto zmaga lub zmagał się z trudnościami życia rodzinnego, na tyle poważnymi, że rozważał skorzystanie z pomocy specjalistycznej, na pewno nie raz otarł się o temat terapii rodzinnej, w psychoterapii nazywanej terapią systemową. Skąd taka nazwa i co ona oznacza? Wytłumaczenie jest bardzo proste. W psychoterapii wyróżnia się cztery główne nurty: psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, humanistyczny oraz systemowy. Rodzina znajduje się w centrum zainteresowania nurtu systemowego, jest ona uznawana za system, którego członkowie wzajemnie na siebie oddziałują. Systemowcy (czyli przedstawiciele tego nurtu terapeutycznego) aby wyjaśnić to, w sposób jak najbardziej obrazowy często porównują funkcjonowanie rodziny do działania systemu naczyń połączonych, czy też działania trybików w maszynie - jeśli jeden z nich nie działa prawidłowo, wpływa to na pracę całej maszyny. Podobnie jest w rodzinie.

 

Terapia rodzinna jest dość obszernym i złożonym tematem, który postaram się przedstawić tutaj w miarę krótko, przejrzyście i możliwie jak najprostszym językiem.

 

Czym jest terapia systemowa?

Jest to rodzaj psychoterapii, w której - w odróżnieniu od pozostałych nurtów psychoterapeutycznych - uczestniczy cała rodzina, a nie tylko osoba  której "dotyczy" problem. Wynika to z wspomnianego już wyżej założenia, zgodnie z którym uznaje się, że wszyscy członkowie rodziny wpływają na siebie wzajemnie. Oczywiście nie wygląda to tak, że na każdym spotkaniu z terapeutą jest obecna cała rodzina. Są sesje na których terapeuta spotyka się indywidualnie z poszczególnymi członkami rodziny, są też sesje podczas których spotyka się z całą rodziną. Dla terapeuty systemowego ważne jest to, co ma do powiedzenia każdy członek rodziny, jego spojrzenie na problem, oraz oczekiwania względem tego, co powinno ulec zmianie. Co ciekawe w terapii systemowej nie szuka się przyczyny zaistniałego stanu rzeczy, dąży się natomiast do wspólnego odnalezienia i określenia mocnych stron rodziny, zrozumienia sytuacji problemowej, a także znalezienia jej rozwiązania, angażując w ten proces wszystkich członków rodziny.

 

Do kogo jest skierowana terapia systemowa

Do wszystkich osób, których rodziny przeżywają trudności w codziennym funkcjonowaniu, a którym zależy na wprowadzeniu zmian i poprawie wzajemnych relacji. Co ważne, w sytuacji gdy np. część rodziny zauważa trudności w jej funkcjonowaniu, a część ich nie dostrzega, nie stanowi to przeszkody do podjęcia terapii. W terapii rodzinnej udział biorą wszystkie te osoby, które dostrzegają problem i którym zależy na jego rozwiązaniu - nawet jeśli byłaby to tylko jedna osoba spośród całej rodziny. Terapia systemowa jednocześnie nie wyklucza, możliwości dołączenia innych członków rodziny do terapii w późniejszym czasie, gdy uznają oni, że są na to gotowi.

 

Kiedy warto się zgłosić na terapię

Na terapię warto zgłosić się zawsze wtedy, kiedy czujemy, że nie panujemy nad tym, co dzieje się w naszej rodzinie. Kiedy pomimo podejmowanych prób poradzenia sobie z sytuacją, nie przynoszą one pożądanych efektów. To, że człowiek trafia na terapię nie oznacza, że nie potrafi poradzić sobie z własnymi trudnościami. Zazwyczaj udaje się do specjalisty, ponieważ już próbował sam poradzić sobie z nimi, wyczerpał wszystkie znane mu możliwości, lecz nie odniosły one skutku. Zadaniem terapeuty jest, pomóc mu w spojrzeniu na problem z innej perspektywy, zweryfikowaniu tego, co stanowi rzeczywistą trudność i znalezieniu jej rozwiązania.

 

Jeśli Ty również doświadczasz obecnie trudności w funkcjonowaniu swojej rodziny i nie wiesz, co jeszcze mógłbyś/mogłabyś zrobić, aby sytuacja uległa poprawie, skontaktuj się ze mną, wspólnie się temu przyjrzymy i poszukamy jak najlepszego wyjścia z sytuacji.

 

Terapia rodzin - kiedy warto z niej skorzystać?

16 października 2019